Mike Trp

Mike Trp

Mike Trp

Miss Universe 2010 |  swimsuit competition

 

Miss Universe 2010 | swimsuit competition

 2 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2012 | swimsuit competition

 

miss universe 2012 | swimsuit competition

 13 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2011 | swimsuit competition

 

miss universe 2011 | swimsuit competition

 13 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2011 | top 15 announcement

 

miss universe 2011 | top 15 announcement

 13 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2010 | top 15 announcement

 

miss universe 2010 | top 15 announcement

 13 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2009 | top 15 announcement

 

miss universe 2009 | top 15 announcement

 13 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2008 | swimsuit competition

 

miss universe 2008 | swimsuit competition

 13 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2006 | Evening gown competition

 

miss universe 2006 | Evening gown competition

 13 วันที่ผ่านมา

 

miss universe 2006 | swimsuit competition

 

miss universe 2006 | swimsuit competition

 13 วันที่ผ่านมา

 

Miss Universe2018 | America

 

Miss Universe2018 | America

 2 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe2018 | Europe

 

Miss Universe2018 | Europe

 2 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe2018 | Africa And Asia Pacific

 

Miss Universe2018 | Africa And Asia Pacific

 2 หลายเดือนก่อน

 

MISS UNIVERSE 2018 CROWNING MOMENT

 

MISS UNIVERSE 2018 CROWNING MOMENT

 3 หลายเดือนก่อน

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 3

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 3

 3 หลายเดือนก่อน

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 5

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 5

 3 หลายเดือนก่อน

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 10

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 10

 3 หลายเดือนก่อน

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 20

 

MISS UNIVERSE 2018 TOP 20

 3 หลายเดือนก่อน

 

1st Miss Universe 1980 - 2017

 

1st Miss Universe 1980 - 2017

 5 หลายเดือนก่อน

 

The Winner Miss Universe (1980 - 2017)

 

The Winner Miss Universe (1980 - 2017)

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe2017 - TOP5

 

Miss Universe2017 - TOP5

 6 หลายเดือนก่อน

 

ตัวแทนสาวไทยบนเวที missuniverse

 

ตัวแทนสาวไทยบนเวที missuniverse

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Lebanon

 

Miss Universe - Lebanon

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Peru

 

Miss Universe - Peru

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Dominican Republic

 

Miss Universe - Dominican Republic

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Bolivia

 

Miss Universe - Bolivia

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - India

 

Miss Universe - India

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - South Africa

 

Miss Universe - South Africa

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Brazil

 

Miss Universe - Brazil

 6 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Indonesia

 

Miss Universe - Indonesia

 7 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Philippines

 

Miss Universe - Philippines

 7 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Thailand

 

Miss Universe - Thailand

 7 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Spain

 

Miss Universe - Spain

 7 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - China

 

Miss Universe - China

 7 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Colombia

 

Miss Universe - Colombia

 7 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Costa Rica

 

Miss Universe - Costa Rica

 7 หลายเดือนก่อน

 

Miss Universe - Puerto Rico

 

Miss Universe - Puerto Rico

 7 หลายเดือนก่อน

 

MissUniverseThailand 2000-2017

 

MissUniverseThailand 2000-2017

 8 หลายเดือนก่อน

 

เทยเที่ยวไทย | คุณคะ???

 

เทยเที่ยวไทย | คุณคะ???

 8 หลายเดือนก่อน

 

จริตการแนะนำตัวของ catriona gray

 

จริตการแนะนำตัวของ catriona gray

 8 หลายเดือนก่อน

 

ความคิดเห็น